Skip to main content
Accueil Algemene verkoopvoorwaarden
karellis station famille ski

Algemene verkoopvoorwaarden

Elke inschrijving voor een verblijf impliceert de volledige aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden.

De verkoop van door Karellis Réservation aangeboden vakanties wordt geregeld door wet nr. 2009-888 van 22 juli 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van activiteiten met betrekking tot de organisatie en verkoop van reizen of vakanties bij Verordening nr. 2017-1717 van 20 december 2017 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2015/2302 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende pakketreizen en aanverwante reisdiensten

1. ALGEMENE EN CONTRACTUELE RELATIES

Karellis Réservations heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij HISCOX. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door overmacht of door derden. Karellis Réservation is de contactpersoon van de klant en is tegenover de klant verantwoordelijk voor de uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit deze verkoopvoorwaarden.

2. VERBLIJF

Sommige accommodatietypes vereisen een minimum- of maximumaantal gebruikers. Bijvoorbeeld, commnunicerende gezinskamers dienen minimum vier gebruikers te hebben. Bij een bezetting van drie personen zal Karellis Réservation een toeslag in rekening brengen. De toeslag hangt af van het gekozen Club-hotel (% op het tarief van het verblijf of een vast bedrag). Neem contact op met Karellis Réservation voor meer informatie. De informatie in de door Karellis Réservation gepubliceerde documenten kan aan bepaalde wijzigingen onderhevig zijn. De klant zal hiervan vóór de afsluiting van het contract in kennis worden gesteld (met uitzondering van de diensten die alleen tijdens bepaalde seizoenen geopend zijn of die om technische of klimatologische redenen zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gesloten, gewijzigd of geannuleerd). De accommodatieverstrekker kan een borgsom vragen (zie de algemene verkoopvoorwaarden van de gekozen accommodatieverstrekker). Dieren zijn niet toegestaan in de accommodatie.

3. PRIJZEN EN BETALING

3.1. PRIJS

Alle getoonde prijzen zijn in Euro (€) en inclusief alle belastingen

3.2. PRIJSHERZIENING

De prijzen in de door Karellis Réservation gepubliceerde documenten kunnen slechts na de reservering worden herzien in geval van wijziging van de tarieven en belastingen met betrekking tot de aangeboden diensten. Zodra een reservering is bevestigd, kan Karellis Réservation geen kortingen en eenmalige aanbiedingen met terugwerkende kracht toepassen.

3.3. BETALINGSVOORWAARDEN

3.3.1. Voor reserveringen die de klant meer dan dertig (30) dagen voor de aanvangsdatum van het gekozen verblijf maakt, moet de reservering van de klant gepaard gaan van de betaling van de hieronder vermelde aanbetaling. De reservering van een verblijf is pas definitief na:

De ontvangst en inning door Karellis Réservation van een aanbetaling van 30% van de totale prijs van het verblijf (in euro's inclusief btw), plus reserveringskosten, toeristenbelasting en eventuele verzekeringspremie.

De opgegeven opties zijn zeven werkdagen geldig. Als de betaling niet binnen deze termijn is ontvangen, wordt de optie automatisch geannuleerd en kan de beschikbaarheid van het gekozen verblijf niet worden gegarandeerd.

De betaling van het saldo van de prijs van het verblijf moet uiterlijk op de dertigste (30e) dag voor de aanvangsdatum van het verblijf van de Klant uitgevoerd zijn. Deze betaling moet voorzien zijn van het dossiernummer. Indien het saldo van de prijs van het verblijf niet binnen de hierboven vermelde termijn wordt betaald, kan de reservering door Karellis Réservation worden geannuleerd volgens de hieronder vermelde annuleringsvoorwaarden en zal er geen enkele korting (inclusief vakantiecheques) worden toegepast.

3.3.2. Voor boekingen door de klant minder dan dertig (30) dagen voor de aanvangsdatum van het gekozen verblijf:

De klant moet de totale prijs van het verblijf (in euro's inclusief btw), plus de reserveringskosten en de toeristenbelasting, onmiddellijk betalen. De boeking van een verblijf is pas definitief wanneer Karellis Réservation de betaling van de Klant heeft ontvangen en geïnd en de bevestiging van het verblijf door Karellis Réservation is verzonden. Voor elk verblijf dat minder dan 30 dagen op voorhand wordt besteld, behoudt Karellis Réservation zich het recht voor een optie te weigeren zonder onmiddellijke betaling per creditcard.

3.3.3. De betalingswijzen voor aanbetalingen, saldi en de prijs van de verblijven zijn als volgt:

 • via bankcheque,
 • met een creditcard (Visa, Mastercard, met uitsluiting van elke andere),
 • via bankoverschrijving,
 • in contanten (voor een bedrag van minder dan 1.000 euro),
 • via ANCV-vakantiecheques

In geval de betaling gebeurt met ANCV-vakantiecheques moeten deze per post aan ons worden toegezonden. Karellis Réservation raadt u sterk aan een aangetekende brief met ontvangstbevestiging te sturen en de nummers van de toegezonden vakantiecheques te noteren. Karellis Réservation kan niet aansprakelijk worden gesteld als de vakantiecheques niet zijn ontvangen.

Bankcheques worden niet aanvaard voor betalingen minder dan 30 dagen voor het begin van het verblijf.

Alle betalingen moeten gebeuren in euro (€). De bankkosten voor de gebruikte betalingswijze zijn ten laste van de klant, die hiermee uitdrukkelijk instemt. Indien de betaling niet wordt aanvaard, wordt de reservering geannuleerd.

4. KLACHTEN

Karellis Réservation streeft ernaar zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken over de aangeboden accommodatie en diensten. De beschrijvingen en afbeeldingen zijn louter informatief en hebben geen contractuele waarde. Ze worden regelmatig bijgewerkt. Dit kan geen reden tot annulering of klacht zijn.

Karellis Réservation kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de tekortkoming van een partner (accommodatie of dienstverlener) tijdens het verblijf, gevallen van overmacht, overmacht, stakingen of het optreden van een persoon waarvan de prestaties geen verband houden met de organisatie van het verblijf. Het afzien door de klant van een of meer diensten kan geen aanleiding geven tot enige terugbetaling of vergoeding door Karellis Réservation.

5. WIJZIGING OF ANNULERING

5,1. VOLLEDIGE OF GEDEELTELIJKE ANNULERING DOOR DE KLANT

Elke volledige of gedeeltelijke annulering van het dossier moet per aangetekende brief met ontvangstbewijs worden gericht aan het adres SACMAC Centrale de Réservations - Station Les Karellis - Le Forum - 73 870 Montricher Albanne, of per mail naar info@karellis-reservation.com

OPGELET: de datum waarop het annuleringsverzoek in aanmerking wordt genomen is de datum waarop de verzekerde de gebeurtenis bij de reserveringscentrale meldt, en niet de datum van de gebeurtenis die de annulering teweegbrengt. Naast de dossierkosten, de inschrijvingskosten en de verzekeringskosten worden annuleringskosten in rekening gebracht volgens onderstaande staffel:

 • Meer dan 60 dagen voor de aankomstdatum: 15% van het totale bedrag van het verblijf
 • Van 60 tot meer dan 30 dagen voor de aankomstdatum: 30 % van het totale bedrag van het verblijf
 • Van 30 tot meer dan 15 dagen voor de aankomstdatum: 50 % van het totale bedrag van het verblijf
 • Van 15 tot meer dan 7 dagen voor de aankomstdatum: 70 % van het totale bedrag van het verblijf
 • 7 dagen of minder voor de aankomstdatum: 100% van het totale bedrag van het verblijf

Speciale annuleringsvoorwaarden voor Hôtels Clubs:

Aangezien Karellis Réservations een tussenpersoon is, zijn de annuleringsvoorwaarden van de Hötels Clubs voor elk van hen gelijk:

VILLAGES CLUBS DU SOLEIL

 • Meer dan 45 dagen voor de aankomstdatum: 5 % van het totale bedrag van het verblijf
 • Tussen 45 en meer dan 30 dagen voor de aankomstdatum: 25 % van het totale bedrag van het verblijf
 • Tussen 30 en meer dan 10 dagen voor de aankomstdatum: 50 % van het totale bedrag van het verblijf
 • 10 dagen of minder voor de aankomstdatum: 100 % van het totale bedrag van het verblijf

LES CARLINES

 • Meer dan 60 dagen voor het begin van de vakantie: € 45 annuleringskosten
 • Van 59 tot 45 dagen voor het begin van de vakantie: 15% van het totale bedrag van het verblijf
 • Van 44 tot 30 dagen voor het begin van de vakantie: 30 % van het totale bedrag van het verblijf
 • Van 29 tot 15 dagen voor het begin van de vakantie: 50 % van het totale bedrag van het verblijf
 • Minder dan 15 dagen voor het begin van de vakantie: 100 % van het totale bedrag van het verblijf

BALCONS DE MAURIENNE / VTF

 • Van 59 tot 30 dagen voor het begin van de vakantie: 30 % van het totale bedrag van het verblijf
 • Minder dan 30 dagen voor het begin van de vakantie: 100 % van het totale bedrag van het verblijf

ARC-EN-CIEL

 • Van 90 tot 60 dagen voor het begin van de vakantie: 30 % van het totale bedrag van het verblijf
 • Van 59 tot 30 dagen voor het begin van de vakantie: 50 % van het totale bedrag van het verblijf
 • Van 29 tot 8 dagen voor het begin van de vakantie: 75 % van het totale bedrag van het verblijf
 • Minder dan 8 dagen voor het begin van de vakantie: 100 % van het totale bedrag van het verblijf

AZUREVA

 • Meer dan 60 dagen voor het begin van de vakantie: 5 % van het totale bedrag van het verblijf
 • Van 59 tot 30 dagen voor het begin van de vakantie: 15% van het totale bedrag van het verblijf
 • Van 29 tot 15 dagen voor het begin van de vakantie: 30 % van het totale bedrag van het verblijf
 • Van 14 tot 8 dagen voor het begin van de vakantie: 50 % van het totale bedrag van het verblijf
 • Minder dan 8 dagen voor het begin van de vakantie: 100 % van het totale bedrag van het verblijf

ODESIA

 • Van 30 tot 16 dagen voor de aankomstdatum: 15 % van het totale bedrag van het verblijf
 • Van 15 tot 0 dagen voor de aankomstdatum: 100 % van het totale bedrag van het verblijf
5.2. WIJZIGING OP INITIATIEF VAN DE KLANT

  Elke wijziging is slechts geldig na aanvaarding van de overeenkomst door de reserveringscentrale en geformaliseerd door toezending van een aanhangsel of een nieuw contract. Elke wijziging van de data van verblijf, accommodatie of bijkomende diensten komt overeen met een annulering van de oorspronkelijke bestelling (met toepassing van de hierboven beschreven annuleringskosten).

5.3. WIJZIGING OF ANNULERING DOOR DE LEVERANCIER

In geval van wijziging van het reserveringsdossier op een essentieel onderdeel of annulering door de reserveringscentrale moet de klant binnen acht dagen nadat hij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld, ofwel de reservering annuleren (in dat geval wordt de klant terugbetaald) ofwel de voorgestelde wijziging aanvaarden (middels een schriftelijk en ondertekend antwoord). Indien de klant niet binnen deze termijn reageert, wordt hij geacht de wijziging te hebben aanvaard.

5.4. ONDERBREKING VAN HET VERBLIJF

Er worden geen terugbetalingen of kortingen gegeven voor laattijdige aankomst of vroegtijdig vertrek.

5. ANNULATIEVERZEKERING

Karellis Réservation biedt u de mogelijkheid een verzekering Multirisk - Onderbreking van het verblijf - Redding op de piste af te sluiten bij haar partner Gritchen Affinity. De kosten van deze verzekering bedragen 3,1% van het totale bedrag van het verblijf. Hiermee kunt u de totale door Karellis Réservation ingehouden bedragen terugkrijgen in geval van annulering, exclusief de kosten van de verzekering, en overeenkomstig de garantievoorwaarden. Het dekt u ook in geval van onderbreking van uw verblijf en ongeval op de piste (opsporings- en reddingskosten, repatriëring). In het geval van een claim dient u Gritchen Affinity binnen vijf dagen na het optreden hiervan per post op de hoogte te stellen: Gritchen Affinity - Service Sinistre - 27 rue Charles Durand - CS70139 - 18021 Bourges Cedex, of online op www.declare.fr of via e-mail naar sinistre@declare.fr

Raadpleeg de garanties van de ASSURLODGE Multiriskverzekering

 • paiement
  CB, ANCV, ANCV Connect, cheques en overschrijvingen

 • paiement sécurisé
  Beveiligde betaling

 • Offre
  All-inclusive aanbod

 • centrale résa
  Plaatselijke reserveringscentrale