Skip to main content
Accueil Všeobecné prodejní podmínky
karellis station famille ski

Všeobecné prodejní podmínky

Předplacení pobytu znamená plný souhlas se všeobecnými prodejními podmínkami.

Prodej pobytů nabízených společností Karellis Réservation se řídí francouzským zákonem č. 2009-888 ze dne 22. července 2009, kterým se stanoví podmínky pro výkon činností souvisejících s organizací a prodej zájezdů nebo pobytů se řídí nařízením č. 2017-1717 ze dne 20. prosince 2017, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách

1. OBECNÉ ÚDAJE A SMLUVNÍ VZTAHY

Společnost Karellis Réservations uzavřela pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání u společnosti HISCOX. Nemůže nést odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí nebo třetí stranou. Společnost Karellis Réservation je kontaktní osobou klienta a odpovídá mu za plnění povinností vyplývajících z těchto prodejních podmínek.

2. POBYT

Některé typy ubytování stanovují minimální nebo maximální počet osob. Například v případě propojených rodinných pokojů je minimální počet osob 4. V případě obsazenosti 3 osobami Vám bude od společnosti Karellis Réservation naúčtován příplatek. Příplatek závisí na zvoleném klubovém hotelu (% z ceny pobytu nebo pevná částka). Informujte se u společnosti Karellis Réservation. Informace obsažené v dokumentech vydaných společností Karellis Réservation mohou podléhat určitým změnám. Zákazník o tom bude informován před uzavřením smlouvy (s výjimkou služeb, které jsou v provozu pouze v určitých ročních obdobích nebo mohou být uzavřeny, změněny nebo zrušeny z technických nebo klimatických důvodů bez předchozího upozornění). Poskytovatel ubytování může požadovat složení zálohy (viz všeobecné prodejní podmínky vybraného poskytovatele ubytování) Zvířata nejsou v ubytování přijímána.

3. CENY A PLATBA

3.1. CENY

Všechny uvedené ceny jsou v eurech (€) a zahrnují všechny poplatky (TTC)

3.2. REVIZE CENY

Ceny uvedené v dokumentech vydaných společností Karellis Réservation mohou být po rezervaci změněny pouze v případě změny poplatků a daní souvisejících s nabízenými službami. Po potvrzení rezervace nemůže společnost Karellis Réservation retroaktivně uplatnit slevy a jednorázové propagační nabídky.

3.3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.3.1. V případě rezervací zadaných klientem déle než třicet (30) dní před datem zahájení vybraného pobytu musí být klientem zadaná rezervace provedena spolu s úhradou níže uvedené zálohy. Rezervace pobytu je definitivní až po:

Přijetí a vybrání zálohy ve výši 30 % celkové ceny pobytu (v eurech včetně všech poplatků) plus rezervačních poplatků, poplatku z pobytu a případného pojistného společností Karellis Réservation.

Zvolené volby jsou platné po dobu 7 pracovních dnů. Není-li platba v této lhůtě obdržena, bude tato volba automaticky zrušena a dostupnost vybraného pobytu již nelze zaručit.

Doplatek ceny pobytu musí být uhrazen nejpozději třicátý (30.) den před zahájením pobytu klientem. U této platby musí být nutně uvedeno číslo rezervace. Pokud není do výše uvedené lhůty uhrazen doplatek ceny pobytu, může společnost Karellis Réservation rezervaci zrušit za podmínek uvedených ve storno podmínkách níže a neuplatní se žádná sleva (včetně poukazů na dovolenou).

3.3.2. V případě rezervací zadaných klientem v období kratším než třicet (30) dní před datem zahájení vybrané dovolené:

Klient je povinen neprodleně uhradit celkovou cenu pobytu (v eurech včetně všech poplatků) plus rezervační poplatek a poplatek z pobytu. Rezervace pobytu je definitivní až po přijetí a vybrání platby klienta společností Karellis Réservation, která mu zašle potvrzení o pobytu. V případě pobytů zadaných v době kratší než 30 dní si společnost Karellis Réservation vyhrazuje právo odmítnout možnost bez okamžité platby platební kartou.

3.3.3. Způsoby úhrady záloh, doplatků a cen pobytů jsou následující:

 • bankovním šekem,
 • platební kartou (Visa, Mastercard, žádné jiné),
 • bankovním převodem,
 • hotově (u částek nižších než 1 000 eur),
 • poukazy na dovolenou ANCV

V případě platby poukazy na dovolenou ANCV je třeba nám je zaslat poštou. Společnost Karellis Réservation Vám důrazně doporučuje zaslat doporučený dopis s potvrzením příjmu a poznamenat si čísla zaslaných poukazů. Společnost Karellis Réservation nenese odpovědnost za neobdržení poukazů na dovolenou.

Bankovní šeky se nepřijímají při platbách provedených v období kratším než třicet dní před začátkem pobytu.

Všechny platby musí být provedeny v eurech (€). Bankovní poplatky za využitý způsob platby hradí klient, který s tím výslovně souhlasí. Pokud není platba akceptována, rezervace se ruší.

4. REKLAMACE

Společnost Karellis Réservation se snaží poskytovat co nejpřesnější informace o ubytování a nabízených službách. Popisy a vizualizace mají pouze informativní charakter a nemají smluvní hodnotu. Jsou pravidelně aktualizovány. Nemohou být důvodem ke zrušení nebo reklamaci.

Společnost Karellis Réservation nenese žádnou odpovědnost za případy selhání partnera (poskytovatele ubytování nebo služeb) během pobytu, za případy vyšší moci, náhodné události, stávky nebo jednání veškerých osob, jejíž výkon nesouvisí s organizací pobytu. Zřeknutí se jedné nebo více služeb ze strany klienta nesmí být předmětem žádné náhrady nebo kompenzace ze strany společnosti Karellis Réservation.

5. ZMĚNA NEBO ZRUŠENÍ

5.1. ÚPLNÉ NEBO ČÁSTEČNÉ ZRUŠENÍ ZE STRANY KLIENTA

Každé úplné nebo částečné zrušení rezervace musí být oznámeno doporučeným dopisem s potvrzením o přijetí na adresu: SACMAC Centrale de Réservations - Station Les Karellis – Le Forum - 73 870 Montricher Albanne, nebo e-mailem na adresu info@karellis-reservation.com

UPOZORNĚNÍ: datum, ke kterému se bere žádost o zrušení v úvahu, je datum, kdy je pojistná událost nahlášena centrální rezervační kanceláři, a nikoli datum události, která je důvodem zrušení. Kromě rezervačního poplatku, vstupního poplatku a pojistného se účtují storno poplatky podle následujících sazebníků:

 • Více než 60 dní před datem příjezdu: 15 % z celkové ceny pobytu
 • Od 60 do více než 30 dní před datem příjezdu: 30 % z celkové ceny pobytu
 • Od 30 do více než 15 dní před datem příjezdu: 50 % z celkové ceny pobytu
 • Od 15 do více než 7 dní před datem příjezdu: 70 % z celkové ceny pobytu
 • 7 a méně dní před datem příjezdu: 100 % z celkové ceny pobytu

Zvláštní storno podmínky pro klubové hotely:

Vzhledem k tomu, že společnost Karellis Réservations je zprostředkovatelem, jsou storno podmínky klubových hotelů u každého z nich tvořeny identicky:

VILLAGES CLUBS DU SOLEIL

 • Více než 45 dní před datem příjezdu: 5 % z celkové ceny pobytu
 • Mezi 45 a více než 30 dny před datem příjezdu: 25 % z celkové ceny pobytu
 • Mezi 30 a více než 10 dny před datem příjezdu: 50 % z celkové ceny pobytu
 • 10 a méně dní před datem příjezdu: 100 % z celkové ceny pobytu

LES CARLINES

 • Více než 60 dní před zahájením pobytu: storno poplatek 45 €
 • Od 59 do 45 dní před zahájením pobytu: 15 % z celkové ceny pobytu
 • Od 44 do 30 dní před zahájením pobytu: 30 % z celkové ceny pobytu
 • Od 29 do 15 dní před zahájením pobytu: 50 % z celkové ceny pobytu
 • Méně než 15 dní před zahájením pobytu: 100 % z celkové ceny pobytu

BALCONS DE MAURIENNE / VTF

 • Od 59 do 30 dní před zahájením pobytu: 30 % z celkové ceny pobytu
 • Méně než 30 dní před zahájením pobytu: 100 % z celkové ceny pobytu

ARC-EN-CIEL

 • Od 90 do 60 dní před zahájením pobytu: 30 % z celkové ceny pobytu
 • Od 59 do 30 dní před zahájením pobytu: 50 % z celkové ceny pobytu
 • Od 29 do 8 dní před zahájením pobytu: 75 % z celkové ceny pobytu
 • Méně než 8 dní před zahájením pobytu: 100 % z celkové ceny pobytu

AZUREVA

 • Více než 60 dní před zahájením pobytu: 5 % z celkové ceny pobytu
 • Od 59 do 30 dní před zahájením pobytu: 15 % z celkové ceny pobytu
 • Od 29 do 15 dní před zahájením pobytu: 30 % z celkové ceny pobytu
 • Od 14 do 8 dní před zahájením pobytu: 50 % z celkové ceny pobytu
 • Méně než 8 dní před zahájením pobytu: 100 % z celkové ceny pobytu

ODESIA

 • Od 30 do 16 dní před datem příjezdu: 15 % z celkové ceny pobytu
 • Od 15 do 0 dní před datem příjezdu: 100 % z celkové ceny pobytu
5.2. ZMĚNA ZE STRANY KLIENTA

 Jakákoli změna je platná až poté, co centrální rezervační kancelář akceptuje dohodu formalizovanou zasláním dodatku nebo nové smlouvy. Jakákoli změna termínu pobytu, ubytování nebo doplňkových služeb odpovídá zrušení původní objednávky (s uplatněním výše uvedených storno poplatků).

5.3. ZMĚNY NEBO ZRUŠENÍ ZE STRANY POSKYTOVATELE

V případě, že je změněn podstatný prvek rezervace nebo je rezervace zrušena Centrální rezervační kanceláří, musí klient ve lhůtě 8 dnů poté, co byl písemně informován, rezervaci buď zrušit (v takovém případě mu bude cena proplacena), nebo navrhovanou změnu přijmout (písemná a podepsaná odpověď). Pokud klient v této lhůtě neodpoví, má se za to, že se změnou souhlasí.

5.4. PŘERUŠENÍ POBYTU

Za pozdní příjezd nebo předčasný odjezd se neposkytují žádné náhrady ani slevy.

5. POJIŠTĚNÍ STORNA

Společnost Karellis Réservation Vám nabízí uzavření pojištění kryjící více rizik na zrušení – přerušení pobytu – Bezpečí na sjezdovkách u svého partnera Gritchen Affinity. Cena tohoto pojištění činí 3,1 % z celkové ceny pobytu. Umožňuje, aby Vám byly v případě zrušení vráceny veškeré úhrady, které společnost Karellis Réservation vybrala, s výjimkou pojistného, a to v souladu se záručními podmínkami. Kryje Vás také v případě přerušení pobytu a nehody na sjezdovkách (náklady na pátrání a záchranu, repatriaci). V případě škodné události musíte společnost Gritchen Affinity informovat do 5 dnů od jejího vzniku buď poštou: Gritchen Affinity – Service Sinistre – 27 rue Charles Durand – CS70139 – 18021 Bourges Cedex, nebo přes internet na www.declare.fr nebo e-mailem na adresu sinistre@declare.fr

Pročtěte si Záruky pojištění kryjícího více rizik ASSURLODGE

 • paiement
  CB, ANCV, ANCV Connect, šeky a převody

 • paiement sécurisé
  Bezpečná platba

 • Offre
  Nabídka all-inclusive

 • centrale résa
  Místní rezervační centrum